پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
ز نورت جهل بگریزد، اگر شمعی و رخشنده ............. زجودت فقر بگریزد، اگر ابری و بخشنده
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | معرفي آثار اساتید طراح سوالات دکتری و ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
معرفي آثار اساتید طراح سوالات دکتری و ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
موضوع: سياسي


معرفي آثار اساتید طراح سوالات دکتری و ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل


آثار دکتر همایون الهی، آثار دکتر احمد نقیب زاده ، آثار دکتر احمد ساعی ، آثار دکتر حمیرا مشیرزاده ، آثار دکتر سید حسین سیف زاده ، آثار دکتر سید داود آقایی ، آثار دکتر صادق زیباکلام ، آثار دکتر الهه کولایی، آثار دکتر عبدالرحمن عالم ، آثار دکتر حسین بشیریه و ...

----
آثار دکتر همایون الهی
خلیج فارس ومسائل آن تئوری توسعه وسه جهان
امپریالیسم وعقب ماندگی کارتلهای چندملیتی وتوسعه نیافتگی
امپریالیسم
آثار دکتر احمد نقیب زاده
تاریخ دیپلماسی وروابط بین الملل تاثیرفرهنگ ملی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

جامعه شناسی بیطرفی وروانشناسی انزواگری درتاریخ دیپلماسی ایران اتحادیه اروپاازآغاز تاامروز

درآمدی برجامعه شناسی سیاسی سیاست وحکومت در اروپا(انگلستان ،فرانسه ،آلمان وایتالیا)

آثار دکتر احمد ساعی

مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم درامدی برمسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم

توسعه درمکاتب متعارض جهانی شدن وجنوب

نظریه های امپریالیسم اقتصادسیاسی بین الملل
آثار دکتر حمیرا مشیرزاده

تحول در نظریه های روابط بین الملل نظریه های اجتماعی سیاست بین الملل

درآمدی نظری برجنبشهای اسلامی ازجنبش تانظریه اجتماعی

سیاست میان ملت ها نظام جهانی:اقتصاد،سیاست وفرهنگ

آثار دکتر سید حسین سیف زاده

اصول روابط بین الملل(الف وب) معمای امنیت وچالشهای جدید غرب

نظریه پردازی درروابط بین الملل مبانی وقالبهای فکری نظریه هاوتئوریهای مختلف در روابط بین الملل فردی-جهانی شده

وجوه امپریالیسم مبانی ومدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

سیاست خارجی ایرن ماهیت سیاستگذاری خارجی

آثار دکتر سید داود آقایی

سازمانهای بین المللی ایران وسازمانهای بین المللی

حقوق بین الملل عمومی نقش وجایگاه شورای امنیت درنظم نوین جهانی

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد(علوم سیاسی) مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد(روابط بین الملل)

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد(مطالعات منطقه ای ودیپلماسی) هزارنکته،هزارسوال(اندیشه های سیاسی غرب واسلام)

هزارنکته،هزارسوال(سازمانهای بین المللی ) هزارنکته،هزارسوال(حقوق بین الملل عمومی)

هزارنکته،هزارسوال(تاریخ تحولات)

آثار دکتر صادق زیباکلام

ماچگونه ماشدیم سنت ومدرنیته

مقدمه ای برانقلاب اسلامی تحولات سیاسی اجتماعی ایران

جامعه شناسی به زبان ساده هاشمی رفسنجانی ودوم خرداد

ازدموکراسی تامردم سالاری دینی گفتن یانگفتن

عکس های یادگاری باجامعه مدنی وداع بادوم خرداد

ازهانتینگتون وخاتمی تابن لادن پنج گفتار درسیاست

آثار دکتر الهه کولایی

سیاست وحکومت درآسیای مرکزی بازی بزرگ جدیددرآسیای مرکزی

اکو وهمگرایی منطقه ای اتحاد جماهیرشوروی وانقلاب اسلامی ایران

افسانه انقلابهای رنگی اتحادشوروی ازتکوین تافروپاشی

بررسی زمینه های نظری وتاریخی همگرایی وواگرایی درفدراسیون روسیه سیاست وحکومت درفدراسیون روسیه

آثار دکتر عبدالرحمن عالم

سیاست وحکومت جدید مقدمه نظریه سیاسی

بنیادهای علم سیاست نقد وبررسی آثاربزرگ سیاسی سده بیستم

تاریخ فلسفه سیاسی غرب(ازآغازتاپایان سده میانه) تاریخ فلسفه سیاسی غرب(عصر جدیدوسده نوزدهم)

روابط بین الملل درجهان متغیر اندیشه سیاسی چین باستان

آثار دکتر حسین بشیریه

گذار به دموکراسی آموزش دانش سیاسی

جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غربی تاریخ اندیشه قرن بیستم ۱ ، ۲

دولت عقل دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران

مساوات وعدالت موانع توسعه سیاسی درایران

لویاتان گذار به مردم سالاری

منبع :وبلاگ کتاب فروشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

1390/7/10
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
1391/3/21: خوزه ساراماگو‏
آخرین مطالب
1397/1/26: فرهنگ شرم و توبیخ در عصر رسانه های اجتماعی
1396/10/23: آسيب شناسي نشريات تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران :موانع و راهكارها
1396/6/9: سيري در انديشه آلن بلوم
1396/5/12: بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان
1396/5/7: كتاب زوال انديشه آمريكايي نوشته آلن بلوم به فارسي ترجمه شد
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
شکست خوردگان ديروز، فاتحان امروز را به وجود آورده اند. (ژيلبر سيرون)
شعر
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
خيام
حدیث
کسی که بخواهد ميوه ای را قبل از رسيدنش بچيند، آن را از بين برده است. - حضرت علی(ع)
دمی با حافظ
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
کنتور
امروز:
    بازدید: 230
    صفحات مرور شده: 231
روز گذشته:
    بازدید: 359
    صفحات مرور شده: 368
جمع کل:
    بازدید: 6579618
    صفحات مرور شده: 21995854